Hans Norelius hemsida

Evangeliska kyrkans i Kongo Brazzaville tidning , juni 2012

Rapport från konsistoriet i Kindamba.

Konsistoriet består av fyra EEC-församlingar Kindamba, Vindza, Kimpelo och Kilébé-Moussia samt 22 annex. Det befinner sig 228 km från huvudstaden Brazzaville via Mindouli. Samordnare är pastor Arsène Nkounkou, som har hjälp av en pastor, två evangelister samt 15 biträdande evangelister.

Distriktet är på grund av de dåliga vägarna isolerat. Transporter i detta rika jordbruksområde hämmas därav. Förbättring av vägen till Brazzaville ger dock hopp. Flykten från landsbygden är ett hinder för församlingen. Många resursstarka ger sig av till huvudstaden och försvagar konsistoriet. Alfabetiseringen har förvärrats. Entusiasmen i Kindamba att ta på sig förtroendeposter är svag.

I konsistoriets fyraårsplanering ingår att förstärka administrativ kapacitet och dess ledarskap, organisera evangelisationskampanjer, besök från pastorer till församlingarna och annexen. Skapa en bananplantering. Bananer har redan satts. Skapa en boskapspark för djuruppfödning. Det finns redan ett antal kor.

 

Andra utmaningar är renovering av prästgården, elektrifiering, bygga ett gästhem med 10 rum. Konstruktion av grunden har stoppats I avsaknad av cement. 10 säckar saknas. 10 000 tegel finns för väggarna. Till skolåret 2011-12 har en klass för 3-5 åringar lancerats. En primärskola finns i planerna.

Gud har välsignat konsistoriet och dess verksamhet. Koordinatören uttrycker sin tacksamhet för de som varit aktiva i verksamheten och ber om Guds välsignelse framöver.

Konsistoriet hoppas mycket på sitt partnerskap med Plateauförsamlingen i Brazzaville.

 

Etiènne N'Sounga (Edo)

Le Chemin
Kindamba-distriktet
Kongo och Pool