Hans Norelius hemsida

Enligt Bo Bergström I boken  Bild och Budskap kan man tala man om två olika kategorier av foto och fotografer.

Den ena kallas ”fönster”. Här vill fotografen på ett registrerande sätt försöka återge verkligheten. Utgöra ett fönster mot världen utan att lägga till så mycket av sig själv i bilden.

Den andra kallas ”spegel” där bilden speglar bildskaparen bakom kameran, som försöker att förmedla egnas och kanske andras drömmar etc.

Att fotografera för att vara fönster mot världen ger mig motiv att se foto som något mer än att knäppa lite bilder här och där.

Utsikt från ett tågfönster