Hans Norelius hemsida

Kongo ligger mitt under ekvatorn i Kongobäckenet, världens näst största regnskogsområde. Huvudstaden Brazzaville är belägen vid Kongoflodens strand.

Av landet ca 4 miljoner invånare bor nästan två tredje delar i Brazzaville och hamnstaden Pointe Noire. Franska är officiellt nationellt språk. Det finns många inhemska språk, bland de största är Kikongo och Lingala. Stor andel är kristna och ungefär lika många har inhemsk tro. Flera etniska grupper lever tillsammans. Inbördeskriget som av och till blossade upp mellan 1993-2003 var inte etniskt baserat. Nu råder fred och lugn.

Oljeutvinning dominerar ekonomin. Mellan 2005-08 utgjorde den 66% av BNP och 93% av exportinkomsterna samt 84% av skatteinkomsterna. 2008 var den ekonomiska tillväxten 6,4%. En viss tillväxt har skett inom transportsektorn och telekommunikationer.

Naturen domineras av skog ca 60% och savann. Kongo har stor areal mycket god jordbruksmark, men endast ca 3% utnyttjas. Jordbruket är tillbakasatt. Extensivt jordbruk och boskapsuppfödning dominerar. Mer än 90% av livsmedelsproduktion utförs av småbönder och andelen kvinnor därav är nästan 64%. Här odlas maniok - som är basfödan - banan, majs, soja, ris, jordnötter, grönsaker, potatis, lök, kakao, kaffe, palmolja och fiske i floderna. Den inhemska livsmedelsproduktionen räcker inte till för att möta den lokala efterfrågan.

Inkomstfördelningen är starkt ojämn.

Av 2500 MW vattenkraft för elektriccitet, har endast 89 MW utnyttjas. Det finns stora olje- och gasreserver. Solenergi flödar. På landsbygden har endast 5,6% tillgång till elektricitet och i städerna 44,6%

Presidentens tal till nationen 2012. Diversifiering av ekonomin handlar om satsa på 1 grön ekonomi med arbetstillfällen inom skog, jordbruket, boskapsuppfödning, fiske, ekoturism. 2 Gruvdrift. 3 Industrialisering bl a tillverkning av solpaneler i Cuvetta.