Hans Norelius hemsida

Palestina

En översättning och översikt av inledningen till antologin ”From Haven to Conquest, sionismen och Palestinaproblemet fram till 1948”, redigerad av Walid Khalidi

Introduktion

Palestinatragedin är inte ett resultat av slumpmässiga, okontrollerbara makter. Den har planerats fram och viktiga beslut har tagits i London och Washington, där man mycket väl visste hur det såg ut i Palestina. Ingen hänsyn har tagits till Palestinaarabernas vädjanden. Startpunkten kan sägas vara den Sionistiska Världskongressen 1897 i Basel. Då inleddes en mångfasetterad strategi med både propaganda och genomförande för att etablera en judisk stat i Palestina, där 95% var araber som ägde 99% av landet.

Det centrala i Palestinakonflikten är sionisternas beslutsamhet att genomföra sin vision från Basel samt den arabiska reaktionen och motståndet mot att den skulle genomföras på Palestinaarabernas bekostnad – överhuvudet på dem.

I Västvärlden förenklas konflikten än i dag till att ”araberna vill kasta judarna i havet”. (se sidan 4, näst sista stycket).

Del I (- 1917)

Staten Israel, var och är i grunden sekulärt och kolonialt, men den bygger i stor utsträckning på två myter som sionisterna framgångsrikt drivit.

De har ett gudomligt löfte att återvända till Palestina.

Den andra myten är förnekandet av den tusenåriga arabiska närvaron i Palestina.

Palestinierna har alltid funnits i Palestina och de har aldrig lämnat landet för att återvända. De är både avkomlingar till de muslimska erövrarna på 600-talet och de många befolkningsgrupper som bott i landet sedan tidernas gryning.

Historiskt sett gjordes dessa myter till realpolitik 1917 och kom att hota de palestinska arabernas existens. Sionismen blev genom Balfourdeklarationen 1917 en integrerad del av britternas imperialistiska strategi i Mellanöstern. Det fanns särskilt två motiv för stödet. Dels handlade det om behovet av en kolonial buffert till skydd för Suezkanalen och det brittiska imperiets kommunikationsleder till Indien, och dels fanns det ett starkt tryck på invandring till Västeuropa och USA av judiska flyktingar från förföljelse i främst tsarens Ryssland och Östeuropa. Det fanns därmed skäl att försöka dirigera flyktingströmmarna mot Palestina i stället för till Väst. Kvoter för invandring till USA och England visar bl a detta.

Del 2