Hans Norelius hemsida

En eller två valbart inkopplingsbara specialkonstruerade kokgrytor kopplade till en 2,1 kvm stor solvärmepanel möjliggör kokning av t ex potatis, ägg, grönsaker mm.

Hett vatten från panelen cirkulerar i systemet och värmer upp det inre kok-vattnet till omkring 99 grader. Soliga svenska sommardagar i juni/juli kokar systemet från middagstid till sen eftermiddag.

Systemet fungerar utan rörliga delar, cirkulationspump, elektricitet. Det är helt solstrålningsdrivet och mycket lätt att använda. Systemet är skalbart, dvs kan byggas ut med fler grytor och mer solpanelsyta om större kokningskapacitet behövs.

Returvattnet från kokgrytorna värmer på returvägen en vattenbehållare med värmeväxlare i. Där kan man släppa in vatten för värmning upp emot 60-70 grader samt låta solens UV-strålning under dagen oskadliggöra vissa virus för att göra vattnet brukbart. Behållaren tappas ur efter en dags sol och påfylles igen med nytt vatten.

Påfyllningen av vatten som ska renas sker från en behållare placerad ovanpå solvärmepanelen. Den behållaren innehåller ett rengörningsbart sandfilter för grovfiltrering. Filtret kan skruvas ur, tömmas och sanden tvättas ren för återanvändning.

Kindamba Solar Cooker

Solenergidriven kokgryta för matlagning

2012-08-13

Olle Oskarsson, copyright Örebro Elektronikservice och Hans Norelius, foto

Mer info webb TV NA

Maniok kokas i flera timmar. Stapelföda