Hans Norelius hemsida

Maman Ullas jord  » kallas den mark som inköpts i Kindamba av  Ulla-Britt Carlsson, Alphonsine och Hans Norelius. Den kommer att förvaltas och utvecklas av de tre ägarna, som bildar ett icke vinstdrivande jordbruksföretag/kooperativ i Kongo för fattiga änkors försörjning i Kindamba. Änkor eller andra behövande som brukar jorden  erhåller lön från företaget enligt överenskommelse med brukarna. Svenska gåvor och andra bidrag till utveckling och verksamhet samt ev vinst förvaltas av företaget. Överskott skall gå till en fond för fattiga änkor och till företaget för att utveckla verksamheten.

 

Vi har ännu inte bestämt de praktiska detaljerna, de kommer att utvecklas närmare då Hans och Alphonsine kommer att bo i Kongo från januari 2013 I juni kommer jorden att börja bearbetas och göras redo för plantering. Mer info. läs här. Se bilder här. Info Pool och Kindamba. Info Kongo

Ulla Britt Carlsson,
Nordea personkonto 300331-6605

Alléodling: Med Ingafoundation skulle vi vilja införa deras sätt att odla.Träd planteras i rader och däremellan odlas bönor, majs mm från år till år. I Latinamerika växer trädslaget Inga, som visat sig lämpligt för att göra jorden bördig. Nu har Ingafoundationen påbörjat ett projekt i Kongo Brazzaville några tiotal mil från Kindamba. De undersöker vilka träd som skulle kunna passa för just Kongo. Vi söker kontakt med foundationen och experter i Kongo.

Maman Ullas jord

Vi-skogen: har liknande verksamhet agroforestry i östra Afrika.

Agroforestry avser användandet av träd och buskar i traditionellt jordbruk. Träd som planteras på åkrar och fält tillför marken näring, ger skugga som skyddar mot uttorkning samt förhindrar erosion.

Detta anses ge mer välmående odlingsmark och skapar förutsättningar för långsiktigt större skördar. Andra effekter är att tillgången till ved säkras. Ofta planteras fruktträd som ger ett välkommet vitamintillskott och möjliggör för familjer att sälja det som inte behövs till det egna hushållet.

The World Agroforestry Centre (ICRAF)

Deras vison är att omforma landbygden med hjälp av ökad användning av träd i mindre jordbrukares odlingar för ökad livsmedelssäkerhet och hälsa, ökad produktivitet med minskade miljö- och sociala kostnader samt snabb återhämtning vid klimatförändringar och katastrofer.Träd spelar en grundläggande roll i nästan alla markekosystem och tillhandahåller en rad av tjänster till befolkningen. Nyttan av träden är att de integreras i jordbruket och gör det hållbart.
Huvudkontor i finns i Nairobi, ett regionalt kontor för Centralafrika finns i Kamerun.

World Agroforestry Centre, PO Box 30677 Nairobi 00100 Tel:+254 20 7224000

REGIONAL OFFICE & Humid Tropics Node, P.O Box 16317 Yaounde, Cameroon
Telephone: +237 22 21 50 84 Email:
icraf-aht@cgiar.org