Människans äldsta historia

Inledning

Jorden bildades för ungefär 5 miljarder år sedan, men människoliknande varelser har bara existerat i några miljoner år.

Människosläktet
Liksom alla andra djur har människosläktet (latin: homo) utvecklats gradvis i ett samspel med naturen. Våra äldsta förfäder som levde för omkring fem miljoner år sedan skilde sig från sina närmaste släktingar bland aporna genom sin upprätta gång. När händerna blev fria utvecklades finmotoriken, vilket bland annat gjorde det möjligt att använda redskap. Att kunna använda händerna till att t.ex. bruka redskap krävde både omtanke och uppfinningsrikedom. Detta påskyndade hjärnans utveckling bland de upprättgående människoliknande varelserna. Steg för steg ökade därefter hjärnans kapacitet…

Neandertalmänniskan

Neandertalmänniskor kom för c a 350 000 år sedan och dog ut för ungefär 30 000 år sedan. De begravde sina döda och utförde ritualer. Hur och varför neandertalarna dog ut är det ingen som riktigt vet

.Homo sapiens

Homo sapiens, människosläktet som vi själva tillhör, vet vi emellertid mer om. Homo sapiens, uppstod för ca 200 000 år sedan i Afrika och tros ha spridits över resten av världen i några stora utvandringsvågor med början för omkring 100 000 år sedan. Större delen av vår (homo sapiens) existens har vi tillbringat sida vid sida med andra typer av människovarelser som liknade oss i mångt och mycket, främst neandertalmänniskan (se ovan).

Homo sapiens skilde sig från sina föregångare främst genom att använda ett mer utvecklat språkbruk för att kommunicera. Ett mer utvecklat språkbruk gör det bland annat möjligt att föra fler erfarenheter vidare så att mängden av kunskaper och förmågor ökar med tiden. Ett avancerat språk gör det också möjligt att bilda en uppfattning om liv och död och om hur allting hänger samman. Det finns många kvarlevor som visar att homo sapiens tidigt funderade över existentiella frågor och att de utvecklade en egen religiös världsbild.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *