Stark bias i DN

Ellen Hellker-Nygren och Stephan L 22 feb 2024

Stark pro-israelisk bias i Dagens Nyheters rapportering av kriget i Gaza: En mediebias-analys mellan den 7:e oktober – 7 november 2023

Mediabias eller balanserad rapportering har varit återkommande problem i årtionden. I vår analys av bias i DN:s rapportering av kriget i Israel-Palestina har vi kunnat notera en påtaglig bias i fördel för Israel. Dödade och kidnappade israeler får större utrymme i DN än dödade och tillfångatagna palestinier, trots att de senare är många gånger fler. Dödligt våld mot israeler tas på stort allvar och humaniseras—smärtan, sorgen och ilskan förmedlas genom starka ord och fördömanden. Dödligt våld mot palestinier, däremot, må vara olyckligt, men inte till den grad att aktörens handlingar beskrivs med känsloladdade ord eller fördöms.

1. Israeliska dödsfall omnämns 12 gånger oftare än palestinska, givet faktiska dödstal

Det de räknade faktiska dödstal i slutet av perioden var 1139 israeler och minst 10 238 palestinier.

Israeliska dödsfall nämns ungefär 12 ggr så ofta som palestinska dödsfall.

Figur 1. Palestinska och israeliska dödsfall mellan den 7:e oktober och 7: november. Källa: Gazas Hälsoministerium.

Ett annat sätt att säga samma sak på är att det krävs ungefär 5 israeliska dödsfall för att dessa ska nämnas i DN, medan det krävs drygt 60 palestinska dödsfall för att de ska nämnas.

2. 230 stycken israeliska gisslan nämns 197 gånger medan ca 2200 palestinier som tillfångatagits sedan 7:e oktober nämns 5 gånger

De 230 israeliska gisslan i Hamasattacken får mycket större plats i DN:s rapportering medan de över 2200 palestinier som tagits tillfånga sedan den 7e oktober knappats nämnts alls. 197 ggr nämns de israeliska gisslantagna genom termer för bortförande under tvång, som gisslan, kidnappad, tillfångatagen, frihetsberövad, internerad. De över 2200 nämns 10 gånger

Figur 4: Antal gånger israeliska och palestinska tillfångatagna nämns i DN mellan den 7:e oktober och 7:e november.

3. Känsloladdade ord som ”blodig,” ”brutal,” ”massaker” och ”slakt” används för att beskriva dödligt våld mot israeler men inte palestinier

Hanas attacker den 7e november med känsloladdade ord som blodig brutal, massmord, massaker och en slakt där israeler dödas. Otaliga gånger målas utövarna av det dödliga våldet upp som bestialiska terrorfanatiker, drivna av hat.

Figur 5. Förekomst och frekvens av känsloladdade ord för att beskriva dödligt våld mot israeler och palestinier i DN mellan den 7:e oktober och 7: november

Författaren ger några representativa resultat hur Israel och Hamas identifieras i olika grad. Jag nämner bara ett här.

”Som ett direkt svar på Hamas blodiga attentat pågår nu den israeliska militärens attacker mot Hamas i Gaza, och som även drabbar civila. Hittills har minst 1 500 personer dödats, uppger palestinska myndigheter.”

Notera att Hamas attack är “blodig,” medan Israels attacker mot Hamas “drabbar civila.” Israels dödande av civila framstår som enbart en sidoeffekt av dess attacker mot Hamas, vilket har effekten att rättfärdiga fortsatt dödande av palestinier, samt förflytta ansvaret för dödandet från Israel till Hamas.

Mönstret vi noterar gång på gång är hur dödligt våld mot israeler målas upp med starka känsloladdade ord, samt att aktören, Hamas, nästan alltid identifieras. Därtill litar man på den israeliska militärens uppgifter i högre utsträckning än man gör på palestinska uppgifter.

I Hamas-attacken 7 oktober har man nu angett civila döda till till 600-800 personer, som ska ställas mot Israels uppgifter om 1400.

Dödligt palestinskt våld beskrivs som olyckligt resultat av israeliska attacker emot Hamas. Detta narrativ upprätthåller illusionen att Israel inte riktar in sig på civila mål, samt bidrar till att rättfärdiga de stora antalet palestinier som dödas av Israel.

4 Antisemitism nämns ungefär 9 gånger så ofta som islamofobi

Figur 6. Antal gånger antisemitism & islamofobi nämns i DN mellan den 7:e oktober och 7: november.

Stark pro-israelisk bias i Dagens Nyheters rapportering av kriget i Gaza: En mediebias-analys mellan den 7:e oktober – 7 november 2023 (substack.com)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *